Cực phẩm hàng ngon của diễn viên vú đẹp Tôi đã ngoài năm mươi, và việc nghỉ hưu chỉ còn là vấn đề thời gian, vì vậy tôi phải chuẩn bị tinh thần. Nghĩ đến đây, Hoàng Khôn cảm thấy nhất định phải có được có mất, làm nhiều năm như vậy, vẫn còn có rất nhiều chuyện phiền toái, suy nghĩ kỹ, không làm cũng không sao, cùng Giả tổng hợp tác làm tốt công việc bàn giao ca trực, cố gắng thu xếp tốt công việc của mình, an dưỡng tuổi già. Con người thật kỳ lạ, khi không có quan thì suy nghĩ lung tung, khi có thời thì luống cuống, núi này trông núi nọ, không biết phải làm sao, nên làm thế nào.